Server Line Szolgáltató Kft. - Általános Szerződési és Felhasználói Feltételek


A Server Line Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató, Üzemeltető) tulajdonában álló honlapok a cég szolgáltatásainak és nyomdatermékeinek bemutatása érdekében jöttek létre. A honlapokon a nyomda nyomtatványait és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokat lehet megrendelni, illetőleg a megrendelésre vonatkozó igényt elküldeni.

Cégünk kiemelten fontosnak tartja a látogatóinak gyors és korrekt tájékoztatását és ennek megfelelően a honlap felépítése során is felhasználóbarát környezet kialakítására törekedtünk.
Kérjük, amennyiben a működéssel vagy tájékoztatással kapcsolatos rendellenességet tapasztal, segítse munkánkat azzal, hogy ezt jelzi ügyfélszolgálatunk felé.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.
A weboldal működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapjain (www.serverline.hu, www.nevjegyexpressz.hu, www.szorolap-shop.hu, www.kartyanaptar-shop.hu, www.kartyanaptar-keszites.hu, www.mappa-keszites.hu, www.dosszie-keszites.hu, www.brossura-keszites.hu, www.prospektus-keszites.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://www.serverline.hu/felhasznaloi.php és letölthető az alábbi linkről: https://www.serverline.hu/server_line_aszf.pdf

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A szolgáltató neve: Server Line Szolgáltató Kft.
A szolgáltató székhelye: 2340 Kiskunlacháza, Sellő u. 140.
Fióktelephely és Ügyfélszolgálati iroda (és egyben a panaszügyintézés helye): 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 3.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info (kukac) serverline.hu
Cégjegyzékszáma: 13-09-154514
Adószáma: 23829808-2-13

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Szolgáltató telefonszáma: 06 1 210 7260
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-95078/2016. és NAIH-95079/2016.
A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:
Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Telefon: +36 1 789 2 789
FAX: +36 1 789 3 789
E-mail: support [kukac] tarhely.eu
Posta: 1538 Budapest, Pf.: 510.

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen Szabályzat 2016. február 23. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

3. REGISZTRÁCIÓ/MEGRENDELÉS/VÁSÁRLÁS

3.1. Felhasználó a weboldalon történő regisztrációjával, illetve megrendelésével kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

3.2. Felhasználó a regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

3.3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

4. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

4.1. A termékekre és szolgáltatásokra vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, külön feltüntetve a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját és az esetleges, a megrendelés feldolgozása során kölcsönösen kiegészített egyéb szolgáltatási díjakat. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

4.2. A weboldalon Szolgáltató részletesen feltünteti a termék/szolgáltatás nevét, leírását.

4.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

5. A MEGRENDELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK ÉS A RENDELÉS MENETE

5.1. A www.serverline.hu honlap elsődleges célja a szolgáltató közzétett nyomdatermékeinek és a kapcsolódó szolgáltatásainak népszerűsítése, és ezek értékesítése.

5.2. A termékek és szolgáltatások iránti megrendelési igény a vonatkozó megrendelési paneleken vagy egyéb kapcsolat-felvételi csatornákon indítható el szolgáltató felé.

5.3. A megrendelés elküldését szolgáltató a Felhasználó általi kötetlen szándéknyilatkozatnak minősíti, melyet a rendszert működtető program továbbít a szolgáltatóhoz.

5.4. Felhasználó a küldéssel kijelenti, hogy megrendelési igényét átgondolt szándéka következtében továbbította a szolgáltató felé.

5.5. A szolgáltatóhoz beérkezett megrendelési igények a beérkezések sorrendjében kerülnek feldolgozásra és visszaigazolásra. Szolgáltató visszaigazolása tartalmazza a részletes gyártási, szolgáltatási paramétereket és ezek bruttó vételárát.

5.6. Amennyiben Felhasználó a nyomdatermékek elkészítéséhez kapcsolódó grafikai, szerkesztési tevékenységgel is megbízta szolgáltatót, az esetleges grafikai vázlat(ok) a visszaigazoló levélben kerülnek továbbításra Felhasználó felé. A grafikai szerkesztés megkezdéséhez szolgáltató számára elengedhetetlen állományok megküldése (szöveg, képek...stb.) felhasználó feladata.

5.7. A grafikai szerkesztés vállalási ára terméktől függően számítandó. Ezen árak a termékeket ismertető oldalon megtalálhatóak.

5.8. Amennyiben a grafikai szerkesztés során Szolgáltató az általa ismertetett teljesítési feltételek szerint jár el, Felhasználó a szolgáltató addigi munkájának felmerülő költségeit megtéríteni köteles.

5.9. Felhasználó a tervezési-szerkesztési szolgáltatás igénybevételekor az első grafikai terven felül legfeljebb két változtatást igényelhet. A további változtatás díja megrendelő és szolgáltató megállapodásának függvénye.

5.10. Ha ezt követően Felhasználó eláll a megrendelésétől vagy a gyártást későbbi időpontra halasztja, a mindenkori szerkesztési díj ekkor is megfizetendő.

5.11. Szolgáltató a visszaigazolást és az esetleges grafikai terv(ek)et minden esetben a Felhasználó által megadott e-mail címre továbbítja, hacsak felhasználó nem jelöl meg a teljesítési folyamat során egyéb írásos elérhetőséget.

5.12. Felhasználó írásban köteles jóváhagyását vagy korrekcióra irányuló kérését szolgáltatóval közölni. Az általánosan elfogadott kommunikációs csatorna az elektronikus levelezés – azaz e-mail.

5.13. A visszaigazolás és a grafikai terv(ek) felhasználó általi írásban történő elfogadása után a megrendelési igény konkrét megrendelésnek minősül, annak változtatására felhasználónak a továbbiakban nincs lehetősége. A gyártás megkezdése a visszaigazolás elfogadását követően történhet.

5.14. Az elkészült termékek átvételére szolgáltató előre egyeztetett időpontban, ügyfélszolgálati irodájában biztosít lehetőséget. Az átvétel házhozszállítás útján is történhet. A szállítás az elkészítési időn kívül értendő és legfeljebb két munkanapot vesz igénybe.

5.15. Ha a megrendelés feldolgozása és a hozzá megrendelt műveletek végzése során bizonyíthatóan szándékos vagy súlyos hanyagság vétsége terheli szolgáltatót, esetleg az elkészült termék nem a visszaigazolásban ismertetett paraméterekkel rendelkezik, felhasználó – azaz innentől már megrendelő - a megrendelés ellenértékét nem köteles megfizetni.

5.16. A Server Line Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a honlapról leadott megrendelési-igények beazonosíthatatlansága vagy bármilyen okból történő vállalhatatlansága esetén a megrendelés teljesítésétől minden különösebb indoklás nélkül elálljon.

5.17. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a weboldalra/vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.

5.18. Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát és tulajdonságait beállítja.

5.19. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva. Amennyiben a honlapon nem adott a „kosárba helyezés lehetősége”, a terméket a vonatkozó választó- és jelölőboxok és adatbeviteli mezők segítségével lehet paraméterezni.

5.20. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés - X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát.

5.21. Mennyiség, vagy az egyéb tulajdonságok véglegesítéséhez a „módosít” ikonra kattint Felhasználó.

5.22. Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:

5.22.1. Fizetési módok:

Személyes átvétel: Készpénzben a Szolgáltató üzlethelységében vagy a Szolgáltató által megjelölt egyéb helyen történő átvételkor: Az áru átvételekor történő fizetés választása esetén a Felhasználó a Szolgáltató üzlethelységében vagy a Szolgáltató által megjelölt egyéb helyszínen fizeti meg a termék vételárát készpénzben. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség.

Átutalással: Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére.

Fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben a megrendelt termék(ek) átvételekor.

Online bankkártyával (ezen fizetési módról a visszaigazolásunk ad részletes tájékoztatást): A bankkártyával történő fizetési felületet az OTP Mobil Szolgáltató Kft. biztosítja.

Személyes átvétel: Budapesti ügyfélszolgálatunkon, a termék elkészülését közlő értesítő e-mailben foglaltak alapján.

Országos házhozszállítás: Melynek átlagos díja 1.280 Ft+áfa (a díj a termék tömegének függvényében változhat – ezt a megrendelés véglegesítése előtt közöljük)

5.23. Amennyiben a weboldalon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

5.24. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.

5.25. Az adatok megadását követően Felhasználó a ”Rendben, küldés, illetve a megrendelés véglegesítését egyértelműen jelölő” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

5.26. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

5.27. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni, illetve a levelek továbbításáért felelős szerverek az üzenetet nem vagy nem megfelelően kézbesítik.

6. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

6.1. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

6.2. A termékek gyártási ideje mennyiség- és kivitelezés függvénye, de általában 5 munkanap. Az elkészítési határidő sok esetben egyedi megállapodás kérdése, ez a megrendelő és a kereskedelem, valamint a gyártás közötti kommunikáció eredménye.

6.3. A teljesítés időpontját több tényező is befolyásolja (pl. a nyomdakész anyag megléte és bizonyos esetekben a pénzügyi teljesítés megléte). A Szolgáltató legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre, amennyiben szolgáltató teljesítéshez szükséges, szabott feltételei teljesültek.

7. ELÁLLÁS JOGA

7.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében nem illeti meg az elállási jog a Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak. Szolgáltató tevékenysége alapvetően személyre szabott, egyedi termékek készítése, szolgáltatása, így a fogyasztót nem illeti meg elállási jog.

7.2. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

7.3. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

8. Szavatosság

Kellékszavatosság

8.1. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?
Felhasználó weboldalt üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

8.2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?
Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

8.3. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?
Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

8.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Felhasználó a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

8.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a weboldalt üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

8.6. Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

8.7. Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

8.8. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

8.9. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

8.10. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

8.11. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

8.12. Szolgáltató nem tartozik szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

9. A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS

9.1. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

9.2. A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

9.3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

9.4. A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

9.5. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

9.6. Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

9.7. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

9.8. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

10. VEGYES RENDELKEZÉSEK

10.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

10.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

10.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

10.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

11. PANASZKEZELÉS RENDJE

11.1. Cégünk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

11.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

11.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

11.4. Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbi elérhetőségeken.

11.5. Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.

11.6. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

11.7. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

11.8. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: https://ec.europa.eu/odr

11.9. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

12. SZERZŐI JOGOK

12.1. Miután weboldalak szerzői jogi műnek minősül, tilos a weboldakon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

12.2. A weboldalakról és azok adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

12.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

12.4. Tilos a weboldalak tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldalak vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

12.5. A weboldalak neve szerzői jogi védelmet élvez, felhasználásuk a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

12.6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 70.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

13. ADATVÉDELEM

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://www.serverline.hu/adatvedelem.htm

14. A HONLAPRÓL KIMUTATÓ LINKEKRE VONATKOZÓ FELELŐSSÉGI IRÁNYELVEK

14.1. A honlapon szereplő és arról elnavigáló link-hivatkozások aktuális tartalmáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

14.2. A törvényellenes, obszcén és demoralizáló tartalmak megjelentetésétől üzemeltető elzárkózik, ám ezek ellenőrzése üzemeltető részéről nem elvárható és technikailag nem teljesíthető.

14.3. Szolgáltató kijelenti, hogy a kimenő linkek létrehozásakor a hivatkozott honlapokon semmilyen illegális tartalmat nem észlelt. Amennyiben a kimenő link létrehozása után a hivatkozott tartalom megváltozott, azért üzemeltető nem vállal és nem is vállalhat felelősséget.

15. PARTNERPROGRAM ÉS EGYÉB KEDVEZMÉNYEK ÉRVÉNYESÍTÉSI FELTÉTELEI

15.1. A Server Line Kft. ügyfelei részére nyújtott partnerprogramja a megrendelések végösszegéből 5% árengedményt biztosít, mely partnerkedvezménynek minősül.

15.2. A partnerkedvezmény a Server Line Kft. illetékes munkatársai által kerül beállításra, egyedi elbírálás alapján. A beállításról minden esetben e-mail értesítést küldünk a kedvezményre jogosult ügyfelünknek.

15.3. A Server Line Kft. fenntartja a jogot, hogy a partnerkedvezmény érvényesítését bizonyos esetekben megtagadja, ám erről a teljesítés előtt tájékoztatja a megrendelő ügyfelet, aki az erről értesülét követően megrendelési szándékától következmények nélkül elállhat.

15.4. A Server Line Kft. központi honlapján és további érintett és üzemeltetése alatt álló honlapokon más kedvezményrendszereket is üzemeltet. Ezek lehetnek kupon-akciók, promóciós kóddal biztosított azonnali kedvezmények és egyéb, a partnerprogramot nem érintő kedvezmény is.

15.5. A partnerprogramot nem érintő kedvezmények a partnerkedvezménnyel össze nem vonthatók, kivéve, ha az össezvonhatóságról a Server Line Kft. illetékes munkatársa egy előzetes elbírálás során rendelkezik.

15.6. A partnerkedvezménytől eltérő kedvezmények nem feltétlenül érvényesíthetők azonnal a vásárlás vagy online megrendelés során. Ilyen esetben a kedvezmény a számla kiállításánál kerül érvényesítésre, melyről a Server Line Kft. ügyfélszolgálata nyújt tájékoztatást.

15.7. A Server Line Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a meghirdetett kedvezmények érvényesítésétől elálljon és ilyen esetben a megrendelő következmények nélkül visszavonhatja a vonatkozó megrendelését.

15.8. Az online nem érvényesíthető kedvezményekről és azok beváltási feltételeiről a Server Line Kft. rendszere az igénylést követően e-mail tájékoztatót küld megrendelő részére.

Kiskunlacháza, 2016. február 23.